EXPERTIZĂ

DREPT PENAL

Asistență și reprezentare în procedurile de investigație penală în procesul penal:

 1. Infracțiuni împotriva patrimoniului (înșelăciune, delapidare, gestiune frauduloasă etc.);
 2. Infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul (abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, neglijență în serviciu, purtare abuzivă);
 3. Infracțiuni de corupție (dare și luare de mită, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, cumpărare de influență);
 4. Infracțiuni de spălare a banilor;
 5. Evaziune fiscală și infracțiuni referitoare la legea contabilității;
 6. Fraudă financiară în domeniul bancar;
 7. Infracțiuni referitoare la accesarea fondurilor europene;
 8. Infracțiuni privind regimul achizițiilor publice;
 9. Infracțiuni privind drepturile de proprietate intelectuală;
 10. Infracțiuni privind regimul vamal;
 11. Infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției (favorizarea infractorului, denunțarea calomnioasă, încercarea de a determina mărturia mincinoasă);
 12. Infracțiuni privind arestarea nelegală, cercetarea abuzivă și supunerea la rele tratamente;
 13. Infracțiuni privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor;

DREPTUL CONCURENȚEI

 • Asistență și reprezentare în cazurile de încălcare a dispozițiilor naționale și comunitare de concurență, precum și pentru cazurile de concentrări economice;
 • Asistență și reprezentare în investigațiile demarate de Consiliul Concurenței privind un anumit sector economic sau un anumit tip de acord în diferite sectoare, atunci când există suspiciunea restrângerii sau denaturării concurenței pe piață;
 • Conceperea și redactarea de sesizări către Consiliul Concurenței asupra existenței unei situații de monopol sau a altor cazuri asemănătoare în materia concurenței neloiale;
 • Asistență și reprezentare în fața instanțelor judecătorești de orice grad;

DREPT COMERCIAL

 • Asistență și reprezentare la AGEA/AGOA societăților comerciale, cesiuni acțiuni, majorări sau micșorări de capital social, fuziuni, dizolvare, divizare, investiții directe și de portofoliu;
 • Consultanță juridică la încheierea contractelor comerciale;
 • Asistență și reprezentare în litigii de insolvență;

DREPTUL MUNCII

 • Concepere Regulamente interne în cadrul societăților comerciale, fișe de post, angajamente de confidențialitate și concurență neloială;
 • Concepere contestații împotriva deciziilor de desfacere a contractelor de muncă;
 • Redactarea unor procese-verbale și a tuturor actelor aferente referitoare la procedura cercetării prealabile;

DREPT CIVIL

 • Asistență și reprezentare în acțiuni de revendicare, acțiuni în simulație, evacuări, acțiuni în rezilierea sau rezoluțiunea unor contracte de vânzare-cumpărare, locațiune, donație, comodat, ieșiri din indiviziune, partaj, etc.
 • Asistență și reprezentare în litigii referitoare la dreptul contravențional și dreptul vamal.