LEGISLAȚIE

 

 • Noul COD PENAL, în vigoare, din 01.02.2014 (link)
 • Noul COD DE PROCEDURĂ PENALĂ, în vigoare, din 01.02.2014 (link)
 • LEGEA nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal, modificată și completată (link)
 • LEGEA nr. 135 /2010 privind Codul de procedură penală, modificată și completată (link)
 • LEGEA nr. 252 din 19 iulie 2013 privind organizarea și functionarea sistemului de probatiune, publicata în Monitorul Oficial nr. 512 din 14 august 2013 (link)
 • LEGEA nr. 253 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 513 din 14 august 2013 (link)
 • LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 514 din 14 august 2013 (link)
 • CODUL PENAL din 21 iulie 1968, republicat și actualizat până la data de 22 aprilie 2012 (link)
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 12 noiembrie 1968, republicat și actualizat până la data de 29 iulie 2013 (link)
 • CODUL CIVIL din 17 iulie 2009, republicat și actualizat până la data de 29 aprilie 2013 (link)
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010, republicat și actualizat până la data de 5 aprilie 2013 (link)
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003, actualizat până la data de 1 septembrie 2013 (link)
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003, republicat și actualizat până la data de 7 iulie 2013 (link)
 • CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003, republicat și actualizat până la data de 15 februarie 2013 (link)
 • LEGEA nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată (link)
 • LEGEA nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, actualizată până la data de 1 aprilie 2007 (link)
 • LEGEA nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, actualizată până la data de 22 martie 2013 (link)
 • LEGEA nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, actualizată până la data de 3 mai 2011 (link)
 • LEGEA nr. 143 din 26 iulie 2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, actualizată până la data de 5 decembrie 2011 (link)
 • LEGEA nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, actualizată până la data de 23 iunie 2010 (link)
 • LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, actualizată până la data de 10 iulie 2011 (link)
 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Direcția Națională Anticorupție, actualizată până la data de 26 iunie 2013 (link)
 • LEGEA nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, aplicabilă începand cu data de 25 noiembrie 2010 (link)
 • LEGEA nr. 364 din 15 septembrie 2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare, actualizată până la data de 14 iunie 2013 (link)
 • LEGEA nr. 275 din 4 iulie 2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, actualizată până la data de 22 mai 2010 (link)
 • LEGEA nr. 302 din 28 iunie 2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată (link)
 • LEGEA nr. 31 din 16 noiembrie 1990, Legea societăților, republicata și actualizată până la data de 15 februarie 2013 (link)
 • LEGEA nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenței, actualizată până la data de 15 februarie 2013 (link)
 • LEGEA nr. 26 din 5 noiembrie 1990 privind registrul comerțului, republicată și actualizată, aplicabilă începand cu data de 1 octombrie 2011 (link)
 • LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991, Legea contabilității, republicată și actualizată până la data de 22 aprilie 2011 (link)
 • ORDONANȚA nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, actualizată până la data de 29 iunie 2013 (link)
 • LEGEA nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, actualizată până la data de 1 iulie 2013 (link)
 • LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, actualizată până la data de 1 octombrie 2011 (link)
 • LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996, Legea concurentei, republicată și actualizată până la data de 8 august 2011 (link)
 • LEGEA nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurenței neloiale, actualizată până la data de 12 iunie 2001 (link)
 • LEGEA nr. 10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată și actualizată până la data de 20 mai 2013 (link)
 • LEGEA nr. 84 din 15 aprilie 1998 privind mărcile și indicatiile geografice, republicată și actualizată până la data de 15 februarie 2013 (link)
 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru (link)
 • CONSTITUȚIA ROMÂNIEI din 21 noiembrie 1991, republicată (link)
 • Convenția europeană a drepturilor omului (link)